En verd, les llengües del Petit príncep que figuren a la meua col·lecció.
En vermell, les llengües que encara em manquen.
En gris, les altres que tenc identificades però que no són tan urgents.