الأمير الصغير "al-amir as-saghir" àrab

edició en àrab fusha gentilesa d'en Juan Carlos Solís
(núm 159)

L'àrab fusha és el nom amb el qual es coneix la variant estàndard moderna de l'àrab que es creà a partir del segle XIX per garantir un àrab que contrarestàs la inintel·ligibilitat progressiva que hi ha entre els diferents dialectes àrabs. Abans del fusha, el càrrec d'estàndard l'ocupava l'àrab clàssic, que és el que fins aleshores s'usava en les escriptures i en la literatura en general. El fusha s'ha inspirat amb aquest model però n'ha simplificat lleugerament el vocabulari i l'ha modernitzat. Actualment és l'emprat per la majoria de mitjans de comunicació àrabs i en textos de formalitat mitjana i alta. 

Així, a dia d'avui podem parlar de tres models d'àrab escrit: el clàssic, que és el que utilitza l'alcorà; el fusha, que ocupa la posició d'estàndard comú, i els dialectals, que ocupen els àmbits informals de la vida dels àrabs. Hi ha versions en diversos àrabs col·loquials de Le Petit Prince, tot i que de moment encara no en tenc cap. 

L'àrab ocupa la quarta posició en el rànquing de llengües més parlades del món amb més de 260 milions de parlants.