Er principico (castellà de Múrcia)

Llibre en murcià que m'ha facilitat en Josep.
(núm 138)

A Léon WerthPido perón a los zagales por haber edicao este llibro a una presona mallor. Tieno una seria eccusa: esta presona mallor es er más y mejor amigo que tieno en este mundo. Tieno otra eccusa: esta presona mallor pue percanzarlo too; hista los llibros pa zagales. Tieno una tercera eccusa: esta presona mallor vieve en Francia, ande tene hambre y frío. Tene verdaera necesidá e consolación. Si toas estas eccusas no fueran soficientes, chiero edicar este llibro al zagalico que esta persona mallor jue en otro tempo. Toas las presonas mallores han sío zagales enantes. (Pero poquiquias s'acuerdan.) Antonces corrijo la edicatoria:A Léon Werth,cuando era zagalico.

Pareix ser que el 2017 serà l'any dels dialectes castellans. Primer amb l'andalús Er prinzipito i ara amb el murcià sembla que els dialectes meridionals han passat de la parla al paper. De tota manera hi ha moltes diferències entre aquests dos llibres. La versió murciana aquí present, tal com pot observar-se amb el petit fragment transcrit, presenta un model de llengua no tant artificiós i amb harmonia amb la llengua castellana. 

El murcià és un dialecte complicat tal com ho acostumen a ser els parlars de transició. És un castellà nat en una terra on l'aragonès i el català s'hi han trobat des de segles molt antics i hi han deixat la seua petjada: com per exemple amb la ll de llibro o lluna, present únicament en català, asturià i en murcià. En el lèxic el català s'hi afina amb paraules com boria en comptes de boira

A Múrcia existeix una part de la població que considera el murcià no només un dialecte castellà de transició entre el català i el castellà sinó que directament el qualifiquen de llengua i no dubten de parlar de la llengua murciana, així mateix, llengua, amb la ll que comentàvem. Tot i existir aquesta postura, no és ni de bon tros majoritària entre la societat murciana. A part, sembla ser que el dialecte és considerat habitualment com una parla del camp i pròpia de gent d'edat o amb poca escola. 

Així i tot el llibret en murcià de Er principico està molt lluny i ho aclareix de bones a primeres, de tot aquest pensament secessionista murcià. Senzillament és un llibre que s'ha escrit amb la voluntat de recollir les particularitats d'aquesta parla i plasmar-les en un text traduidíssim arreu del món de forma responsable i prudent. El llibre ha estat imprès a Múrcia i el seu artífex és un mestre d'escola jubilat que es diu José Martínez. 

A continuació pot veure's un mapa amb l'àrea de parla del murcià marcada. Amb aquest mapa davant costa no veure Albacete com a part de l'antiga comunitat biprovincial de Múrcia. 

Àrea del dialecte murcià