A kis herceg (hongarès)
Primera edició de A kis herceg (1957)
(núm 210)