Dr Kluane Prinz (alemany del Sud Tirol)

Edició de wesakeditions en alemany sudtirolès
(núm 209)

Firn Léon Werth,
I bitt olle Kindr um Nochsicht, weil i des Buach an Erwogsenen gwidmet hon. I hon a hondfeste Entschuldigung: Dr Erwigsene isch mein ollrbestr Freind af dr Welt. I hon nou an Grund: Dr Erwogsene konn gor olls verstiahn, sogor die Biachr fir die Kindr. I hon nou an drittn Grund: Dr Erwogsene wohnt in Frankreich, wou er hungrt und friert. Er braucht an Troast. Wenn de Entschuldigungen nou nit genua sein, wear i des Buach den Kind widmen, des dr Erwogsene friaher amol gwesn isch. Olle groassn Leit sein zearsch amol Kindr gwesn. (Obr wianige bsinnen si nou drun.) I tua meine Widmung asou verbessrn:
Firn Léon Werth,
wia er a kluanr Bua gwesn isch.

El Tirol és una regió escapsada i dividida per una frontera transalpina que divideix els tirolesos entre austríacs i italians. Aquesta divisió no hi ha estat pas sempre. De fet, data de 1918 quan l'imperi Austrohongarès fou desmembrat i esquarterat després de perdre la Gran Guerra. Amb tot això els italians s'emportaren el Tirol del sud com a botí de guerra tot i que la pràctica totalitat de la població d'aquesta vall és de parla alemanya. I així ocorre encara avui en dia. Pràcticament el 70% de la població sudtirolesa parla alemany. Concretament el sudtirolès, un alemany que pertany al grup meridional del bavarès. 

El sudtirolès manté moltes característiques amb l'alemany d'Àustria. Aquesta regió italiana gaudeix de certs privilegis que no tenen altres zones d'Itàlia. Una d'elles és que per obtenir el permís de residència s'han de demostrar coneixements d'alemany. Us imaginau a l'Espanya actual que segons diuen és un dels països més descentralitzats del món i on més drets i llibertats tenim de tota Europa, que fos requisit saber català per poder residir a les illes Balears de la mateixa manera que ocorre amb l'alemany al Tirol del Sud? No veritat? Idò això. El cas és que al Sudtirol ho tenen així de bé. A més, l'ensenyament és també amb alemany i hi funciona també tota l'administració pública de la regió. 

Parlam de dialecte sudtirolès perquè el trobam al territori administratiu del Sudtirol però és molt important apuntar que el tirolès parlat al sud i al nord del Tirol són iguals. No hi ha dos dialectes tirolesos, n'hi ha un: el tirolès. S'usa la forma sudtirolès per assenyalar que es fa referència a l'alemany tirolès parlat a Itàlia. Sí que és cert que 99 anys de dominació italiana sota aquest territori, per molta autonomia real que tingui, han de fer-se notar i si tenim en compte que no existeix cap idioma que sigui hipermeable, el sudtirolès té actualment alguns italianismes que la resta de parles austríaques no tenen. 

Vall del Tirol. Amb taronja les àrees de parla alemanya divides entre els dos estats.