Līkuts Princis (prussià)

Edició conseguida gràcies en G.Volz
(núm 221)

PalīkisnaLeōnu Werthu.Etwinūiti mennei wisāi malnīkai, kāi as asma palīkiwuns šin lāiskan eraūgušasmu. As turri swarewīngin tikslin: šis eraūguns ast māise ukawalns ginni, kawīdan as turri en swītu. Ᾱntran tikslin: šis eraūguns mūka izprestun wissan, īr lāiskans per malnīkans. As dīgi turri tīrtan tikslin: tāns buwinna en Prankrīkei, lāilints eze alķu be saltu be prawerru tennan glandīntun. Ik šās brewīnslis ast nisātwinan, as rēide mazzi palīkitun šin lāiskan malnīku, kawīds tāns kadāi bēi. Wisāi eraūgusis kadāi bēi malnīkai (adder nitūlin pamenna ezze stan). Stesse paggan as kitawīdina majjan palīkisnan:Leōnu Werthu, kaddan tāns bēi līkuts malnīiks.

La llengua prussiana es parlà fins el segle XVIII parlada a Kaliningrad i a una part de Polònia. Era una llengua bàltica propera al lituà que es parlava a la Prússia Oriental. Aquest idioma va tenir la mala fortuna d'anar sent substituït per la llengua de nous colons que anaren establint-se gradualment per tot l'imperi Prussià provinents del nord d'Alemanya. Així, el prussià anà sent substituït de forma gradual per un dialecte baix-alemany que acabà essent conegut també sota el mateix nom de prussià, per tant és important no confondre'ls. Actualment ni al nord polonès ni a Kaliningrad s'hi parlen el prussià ni el baix-alemany prussià. La primera perquè fou extingida i la segona perquè una volta va haver acabat la II Guerra Mundial tots els alemanys ètnics de Polònia varen ser deportats a Alemanya. Un parlar que prové, però, del baix-alemany prussià és el mennonita parlat als Estats Units i al Canadà (Dee tjliena Prinz). 

Així mateix, a la regió lituana de Klaipėda hi ha un grup de persones estan intentant revifar una versió reconstruïda del prussià, de manera que podríem comptar, a dia d'avui, fins a prop de 50 nous parlants de prussià. Es tracta d'una història semblant a la que donà peu al renaixement de l'extingit còrnic a Cornualla (An Pennsevik Bihan). 

Si aprofundim més en aquesta revifada prussiana, l'any 2015, aprofitant que alguns nens ja han après el prussià com a L2, la Societat Prusaspirai va publicar aquesta present edició de El petit príncep utilitzant el prussià reconstruït. Aquesta tasca ha estat obra de Piotr Szatkowski (Pīteris Šātkis). Alguns altres esforços duts a terme per portar del món de les llengües mortes al nostre el prussià han estat el desenvolupament de diccionaris en línia, aplicacions d'aprenentatge i jocs. A Kaliningrad també hi ha intents de produir música amb lletres escrites en aquesta nova antiga llengua d'Europa.