Кичкина Шаҳзода "Kichkina shahzoda" (uzbek)

Edició uzbeka que em féu arribar en G.Volz
(núm 222)

Леóн ВЕРТга
Бу китобцhани катта yосhдаги одамга багсhлаганим уцhун болалардан кецhирим со‘раyман. 0 ‘зимни оqласh уцhун сhуни аyтисhим мумкинки, бу катта yосhдаги одам менинг енг yахсhи до‘стим бо‘лади. Бунинг устига, у дунyодаги hамма нарсани, hатто болаларга атаб цhиqарилган китобцhалами hам тусhунади. Ва, ниhоyат, у Франсиyада yасhаyди, у yерда hозир hаммаyоq совуq, оцhарцhилик, до‘стим еса таскин-тасаллига бениhоyа муhтой. Агарбуламинг барцhаси hам мени оqлаyолмаса, у hолда китобцhамни бирпаyтлар мана сhу катта yосhдаги до‘стимнинг о ‘мида бо(лган кицhкина болакаyга баг‘исhлаyман. Ахир катталаминг hаммаси hам аwалбосhда yосh бола бо‘лганлар, фаqат буни уларнинг озгинасигина билади, холос. Сhундаy qилиб, мана, мен баг ‘исhловга тузатисh киритаман:
Леóн ВЕРТга — бир паyтлар yосh бола бо‘лган
до‘стимга багHсhланади.
La còpia d'aquest fragment uzbek no es correspòn al del llibre en qüestió sinó que ha estat extreta directament d'internet i hi ha certes diferències.  

L'uzbek és una llengua turquesa parlada per uns vint-i-set milions de persones de l'Àsia central, principalment a l'Uzbekistan. Fins a començaments del segle XX s'havia escrit amb caràcters àrabs; després, amb el govern soviètic, es va canviar en favor del ciríl·lic i des de la independència uzbeca s'afavoreix la introducció de l'alfabet llatí, com passa a quasi tot l'àmbit turquès. 

L'ortografia i gramàtica de l'uzbek modern va acceptar-se durant el segle XX poc després de la Revolució Russa. Després de moltes propostes, cap d'elles excempta de polèmica, s'aprovà que l'uzbek estàndard es faria tot seguint la manera de parlar de la ciutat de Samarcanda.