Ndoomu Buur Si (wòlof)

Llibre que m'ha fet bastar na Natalia Evseeva
Gràcies!
(núm 268)

Jagleel ko Léon Werth. 
Maa ngi jéggalu xale yi li ma jagleel téere bi mag, waaye am naa lay wu wér: nit kooku moo gën ci sama zarit yi. Am naa weneen lay it: mën na nànd lépp rawatina téerey xale. Amaat naa ñetteelu lay: nit kookoo ngi dëkk Faraas, fi mu xiife, mare fi. Soxla na ku ko dëfal. Su fekkee ne lay yooyu yépp doyul, maa ngi jagleel téere bi xale ba woon démb, mag mi tey. Mag moo gis xale la woon (waay ñu bari dañu koy fàtte). Maa ngi jubbanti kon samag jagleel: 
Jagleel ko Léon Werth, xale ba woon.

Aquest llibre representa una passa més cap a l'obtenció de les traduccions africanes de Le Petit Prince. En aquest cas la llengua és el wòlof. És la llengua més parlada del Senegal, després del francès. Té aproximadament uns 13 milions de parlants, i és coneguda o parlada per més del 80% de la població total del Senegal. De manera més minoritària, el wòlof és parlat també a Mauritània i Gàmbia.  

La situació del wòlof és curiosa. El Senegal reconeix fins a 25 llengües com a idiomes nacionals. Entre aquests 25 s'hi troba el wòlof. Ara bé, tot i aquest reconeixement estatal, l'única llengua d'ensenyament a aquest país africà, és el francès. Això posa en relleu com aquesta amplíssima diversitat lingüística, tot i les aparences, està en una situació de desigualtat institucional i social i arriba a tal punt que fins i tot aquestes llengües estan prohibides en determinats àmbits.

La llengua wòlof es concentra especialment al territori que havia estat, des del segle XIII fins l'any 1900, l'imperi Wòlof. Aquest país africà fou un regne medieval del qual al segle XV els portuguesos ja en tenien bona constància. A partir del segle XVII els francesos començaren a mantenir-hi tractes comercials i, de mica en mica, a anar fent-se primer amb la costa i més tard amb els recursos del país fins que al segle XIX, en plena època colonial, els francesos tenien la zona completament dominada i n'aboliren el regne l'any 1900, deu anys després que els governants wòlof que quedaven al regne claudiquessin i acceptessin sotmetre's sota el protectorat francès. 

L'últim monarca wòlof fou Buuna Al-Buuri Ma-Jigeñ Njay.

Distribució de la llengua wòlof al Senegal i voltants.