کوچني شاهزاده "kochnay Shahzada" (paixtu)

Edició de Tintenfass en paixtu
(núm 120)

El paixtu és una llengua iraniana parlada a l'Afganistan, i també al Pakistan. Parlar de paixtu és parlar de la llengua d'uns 40.000.000 de persones. A l'Afganistan és la llengua de quasi la meitat de la seua població i és oficial al país essent inclús la llengua amb la qual canten el seu himne. Al Pakistan, en canvi, el paixtu no gaudeix de cap classe de protecció al ser considerada una llengua provincial. 

El paixtu s'escriu amb l'alfabet persa, que és una variant de l'alfabet àrab, tal i com pot observar-se a la fotografia adjunta.