Principulus (llatí)

Edició en llatí de l'editorial Reclam
(núm 121)

Leoni Werth 
Rogo mihi ignoscatis, pueruli puellaeque, quod hunc librum ad hominem adultum inscripsi. Hoc autem excusatione deprecor: Homo adultus ille mihi imnium gratissimus et amicissimus est. Alteram excusationem habeo: adultus ille homo omnia intellegit, et libros intellegit liberorum causa scriptos. Tertiam excusationem habeo: Homo adultus ille in Francogallia habitat, ubi friget fameque urgetur. Quam ob rem puto eum consolandum esse. Nisi quidem hae omnes excusationes sufficient, hunc libellum puero dedicabo, qui olim fuit homo ille adultus. Omnes enim homines adulti primum pueri fuerunt. (Cuius rei pauci autem memores sunt.) Qua de causa, quae dedicavi, ita corrigo: 
Leoni Werth puero

Vaig començar la col·lecció amb la idea d'aconseguir el llibre en totes les llengües romàniques possibles. Però i què passa amb la mare de totes les llengües? Què passa amb el llatí?! Doncs que n'existeix una edició molt interessant anomenada Regulus editada a partir d'una reedició feta d'un text traduït de 1961. El Regulus no el tenc, però sí que he trobat el Principulus, que és una edició també molt bona en llatí. És un llibre editat a Alemanya que té també, al final del llibre, una versió en alemany, per fer-lo així més llegible a ulls germànics. Sense saber-ho vaig aconseguir, amb aquest llibret, una edició bilingüe que inclou també l'alemany, llengua que encara em falta. 

El llatí fou la llengua de l'Imperi Romà i llengua de ciència fins el segle XVIII, quan encara era habitual trobar-lo en el món acadèmic de les Universitats. Es podria dir que fins el segle X, aproximadament, va ser la llengua de tota la Romània Vella que avui coneixem, i que un cop les llengües romàniques es varen haver format damunt del llatí vulgar, el llatí quedà en la doctrina religiosa i en el món acadèmic com a llengua de ciència. Com a curiositat, el llatí és encara llengua oficial a un estat europeu: el Vaticà. Fins i tot s'hi edita un diari. Perquè després diguin que és una llengua morta! Abans de l'avanç àrab pel nord d'Àfrica, allà també s'hi parlava llatí. Com sonarien, avui, les llengües que n'haurien derivat, en el cas de no haver estat mai substituïdes per l'àrab?