Quan el mal ve d'Almansa... 25 d'abril

Edició valenciana de Le petit prince
El príncep xiquet (enllaç)

El 25 d'abril de 1707 tengué lloc a Almansa la derrota dels austriacistes front l'exèrcit borbònic amb tot el que això suposà: la derogació dels Furs valencians i l'intent de fer desaparèixer, amb dret de conquesta, la llengua, usos i costums del poble valencià en pro de la uniformitat centralitzadora de Castella. 

Enguany, però, vull aprofitar el dia d'avui per celebrar la tornada a la normalitat dels noms d'algunes ciutats valencianes que no ha estat fins aquest 2017 que han recuperat el seu nom. Faig referència a la ciutat de València i a la Vila Joiosa, que amb el canvi de govern han aconseguit deixar enrere la versió castellana del topònim per tal de poder recuperar i oficialitzar el seu nom tradicional amb la llengua del país. 

Enguany també és destacable pel fet que --per fi!-- s'homologaran els títols de coneixement de català de Catalunya, Balears i València. Cosa òbvia i elemental però que fins ara no era del tot així: fora del País Valencià un títol acreditatiu de coneixement de valencià sí que es tenia en compte, però a València, si el títol s'havia tret a una altra comunitat autònoma, no era vàlid. És a dir, per exemple, un B2 tret a València era reconegut a Catalunya i Balears, però a València un B2 de Balears o Catalunya no era vàlid. Idò això sembla ser que passa a la història. Ara, la pròxima meta esper que siga la recuperació de la Radio i Televisió Valencianes i que deixi d'haver al·lots que, tot i sol·licitar-ho, no poden anar a escola en valencià. Queda molta feina!