小王子 "Xiao wàng zi" (xinès)

Edició en pinyin portada des de Pequín.
(núm 129)


Aquest llibre xinès està escrit d'una manera adaptada que facilita l'aprenentatge del mandarí. Està escrit amb els caràcters tradicionals xinesos i, al mateix temps, en pinyin. El pinyin és la transcripció del xinès amb caràcters romànics. És un sistema relativament nou: davant dels 2000 anys que tenen els caràcters tradicionals xinesos, el pinyin pot dir-se que acaba de néixer perquè data de la dècada dels setanta del segle XX. 

Actualment el pinyin s'utilitza per acostar el xinès als estudiants occidentals i també s'usa darrerament per facilitar l'escriptura en teclats d'ordinador: escriuen amb pinyin i apareixen els caràcters xinesos. Senzill, veritat? Sembla ser que la gent que coneix 200 caràcters xinesos és capaç d'entendre el 50% dels textos, però per sobrepassar el llindar del 98% caldria saber més de 2000 caràcters diferents! 

Detall del llibre amb els dos alfabets.