Uccâ priinsâš (sami inari)

Edició en sami inari
(núm 208)

Omâstum LÈON WERTH:in
Párnááh, adeliččijd-uv addâgâsân tom, ko mun lam omâstâm taam kirje vuorâsulmuid. Mutâ must kale lii jieččân suijâ toos:
Taat vuorâsolmooš lii lamaš munjin maailm pyeremus ustev ubâ eellimäigistân. Já toos lii nubbe suijâ meid: tot vurâsolmooš kalmoo já killáá neelgi kostnii Ranskaenâmist. Sun taarbâš hirmâdávt jeððiittâs. Já jis toh suujah iä ližžii tuárvi, te mun kale puávtám mielâstân omâstið taam kirje ton párnái, kote tuot vuorâsolmooš ohtii lii lámáš. Puoh vuotâsulmuuhhân ohtii láá lámáš párnááh, (mutâ häärvih sist tom mušteh). Ná mun tivostâm:
Cálám taam kirje LÉON WERTH:in,
talle jo sun lâi uccâkaandâš.

El sami inari és una llengua uraliana parlada per quasi 300 persones a la regió d'Inari, Finlàndia. Aquesta llengua actualment és oficial a la regió d'Inari però tot i així es troba en una situació de perill greu ja que la transmissió intergeneracional està trencant-se. Existeix l'associació Anarâškielâ Servi que té la finalitat de promoure l'ús i l'aprenentatge d'aquesta llengua. 

Juntament amb el sami skolt (U'cc Prinsâš) i el sami del Nord (Bás prinssáš) aquesta edició de Le petit prince són les tres mostres de llengües sami que existeixen de les nou llengües sami que encara són vives a dia d'avui. Tot i així, algunes amb una salut molt qüestionable, com és el cas dels sami Ume i sami Pita que comptaven cadascun d'ells amb 20 parlants l'any 2000. O, el cas més greu de tots, el del sami Ter, amb només 2 parlants l'any 2010.
Número 7: sami Inari