Маленькі прынц "malenki printz" (Bielorussenc)

Edició en bielorussenc arribada des de Minsk
(núm 202)

Леону Верту
прашу дзяцей прабачыь мне за тое што я прысвяцiў гетую кнiжку даросламу. Я маю сур´ёзнае апраўданне: геты дарослы - мой найлепшы ў свеце сябар. Ëсць у мяне i другое апраўданне: гэты дарослы здольны ўсё-ўсё зразумецью, нават дзiцячыя кнiгi. Але ёсць i трецяе апраўданне: гэты дарослы жыве ў Фрацыi, дзе цяпер голадна i холадна. I яму вельмi патрэбнае суцяшэнне. Калi ж усiх гетых апраўданняў не дастаткова, то, мабыць, я лепш прысвячу сваю кнiжку хлопчыку, якiм некалi быў мой дарослы сябар. Бо ўсе дарослыя былi спачатку дзецмi. (Праўда, мала хто з iх памятае пра гэта.) Так што я выпраўляю сваё прысвячэнне:
Леому Верту,
Калi ён быў Маленькі

El bielorús (o bielorrussenc) és un idioma eslau parlat a Bielorússia i, de forma minoritària, també a Polònia, Rússia, Lituània, Letònia i a un retall fronterer amb Ucraïna. Tot i així, el bielorús no té un ús homogeni a tot el seu país. Hi ha zones on la comunitat russòfona és major que la bielorussenca.

La russificació de Bielorússia és significativa. Si ens fixam amb les dades, si a l'any 1959 els bielorussencs representaven el 93% del país, el 1989 sols en representaven el 74% i, pocs anys després, al 1993 només eren ja el 63% de la població del país enfront d'una comunitat lingüística russa que se sent cada cop més còmoda, especialment a les metròpolis i àrees urbanes. A part d'això, sembla ser que un de cada cinc bielorussos ètnics (tot i sonar molt supremacista, s'usa aquest terme per diferenciar el nadiu bielorús del nouvingut esdevingut bielorús) té el rus com a llengua primera i el 80% de la resta de bielorussos el té com a llengua segona.

Això ens permet fer un retrat sociolingüístic de Bielorússia preocupant pel que fa a la salvaguarda de la seua llengua nacional, element fonamental per poder haver estat reconeguts, durant la URSS, com a nacionalitat diferenciada de la russa (de la mateixa manera que passa amb xuvaixos, tàtars, buriats, txetxens... la llengua els ha permès ser definits com a nacionalitats diferenciades a la russa a dins de la Federació Russa). Amb el cas de Bielorússia tenim un país on la llengua majoritària és el bielorussenc però pateix una situació de minorització lingüística i social per bona part de la població que parla aquesta llengua de manera que retrocedeix front el rus que, poc a poc però sense pausa, guanya terreny a les zones urbanes i entre els jóvens. A tot això, per si no fos aprou, cal sumar-hi l'administració del president bielorús, el senyor Aleksandr Lukaixenko, que des de 1994 du endavant una política obertament prorussa en detriment de la llengua i cultures bielorussenques. I això dins Bielorússia! Qui ho hauria de dir?!