Ri ch'uti'ajpop (maia kaktxikel)

edició maia que m'envià na Mertxe. Gràcies!
(núm 204)

Chi re ma Leon WertNinsach numak chi kiwäch ri ak'wala' ruma re jun wuj re' xinya' pa rub'i' jun nimawinäq. Xa xe chi k'o achike ruma. Re jun nimawinäq re' ja re' ri jun nimawinäq. Xa xe chi k'o achike ruma. Re jun nimawinäq re' ja re' ri jun nimaläj wachb'il k'o chuwäch ruwach'ulew. K'o chik jun achike ruma: Re jun winäq re' ronojel niq'ax chuwäch chuqa' ri wuj kichin ak'wala', k'o chik jun achike ruma: re nimawinäq re' k'o Francia akuchi' nuq'axaj wayjal chuqa' tew. K'atzinel chi nikikuqub'a' ruk'ux. We ronojel re' man nik'atzin ta nwajo' ninya' re wuj re' pa rub'i' re jun numawinäq re' chi jun q'ij xok ak'wal. Konojel ri nima'q taq winäq xe'ok ak'wala' (estape' k'o k'ïy man noqa ta chik chi ke) Ninchojmij k'a ri ri' ri achoj pa rub'i' nub'anon wi re jun wuj re'.Chi re ma Leon WertToq k'a ak'wal na.

Avui viatjam fins Mesoamèrica i, més especialment a la zona centro-occidental de Guatemala, al poble dels katxikels. Record que Jesús Tuson comentava en els seus llibres que de la mateixa manera com ocorre amb la diversitat de la flora i la fauna, als tròpics la diversitat lingüística és on és també més rica i on s'hi concentren la majoria de les llengües parlades encara avui en dia i que, així com hom s'allunya del tròpic per acostar-se als pols, aquesta diversitat minva dràsticament. Un exemple excel·lent d'aquesta diversitat lingüística ho és la família de llengües maies. De fet, fins no fa gaire creia que el maia era una llengua però resulta ser-ne una família sencera.

Per parlar del maia com a llengua única hauríem de remontar-nos al primer o segon mil·leni abans de Crist. A l'inici de la nostra era aquesta llengua ja havia evolucionat en unes sis o set branques que entre els segles XI i XV havien derivat ja a la diversitat lingüística que té ara el maia més algunes llengües que els conquistadors castellans extingiren ja fos a colp d'espasa o de creu. El cas és que actualment ens trobam davant d'unes trenta llengües maies. 

L'ètnia katxikel està formada per uns 800.000 individus dels quals la meitat tenen la llengua katxikel com a llengua primera. El castellà hi és molt present essent, actualment, la llengua d'ús habitual de la meitat d'aquest grup maia. A més a més, pràcticament tots els parlants de katxikel són bilingües. Per contrarestar aquesta situació i procurar una certa normalitat, el katxikel és oficial a Guatemala (juntament amb moltíssimes altres llengües mesoamericanes) i existeixen diversos grups socials que promouen l'ús del maia entre la seua població.