პატარა უფლისწული "Patara uplitsuli"

Edició en georgià de 1991
(núm 214)
                                                                                                               
ო, პატარა უფლისწულო. მე თანდათან შევიტყვე შენი სევდიანი ცხოვრების ამბავი. დიდი ხნის განმავლობაში შენი ერთადერთი გასართობი ჩამავალი მზის ცქერა ყოფილა. ეს ახალი აბავი ჩვენი გაცნობის მეოთხე დღეს შევიტყვე, როცა მითხარი: ძალიან მიყვარს მზის ჩასვლა.
Fragment extret de la web de G.Volz

Llibre editat el 1991 en georgià. No és la primera edició del llibre en aquesta llengua, però sí la primera edició de després de la independència del país vers la Unió Soviètica. Aquest llibre sense isbn me'l trobà na Natalia E. en alguna de les moltes llibreries de Vell que hi ha a Tblissi. 

El georgià és una llengua caucàssica que pertany a un subgrup conegut com a llengües kartvelianes. Aquest nom es deu al fet que el georgià és conegut com a kartvelià a Geòrgia i és la llengua més parlada d'aquest subgrup caucàsic. De fet, el georgià té entre 4 i 5 milions de parlants essent, d'aquesta manera, la llengua caucasiana més parlada de totes. 

Tal com pot observar-se en el fragment que encapçala aquesta entrada, el georgià utilitza un abecedari molt particular: l'alfabet georgià. L'escrit més antic del qual es té constància es troba a la ciutat palestina de Betlem, en un monestir georgià que data de l'any 430. Pel que fa a la llengua, és un idioma amb set casos diferents (nominatiu, acusatiu, ergatiu, etc.), amb una presència molt alta de sons africats i amb una morfologia verbal molt complexa, cosa habitual entre les llengües caucasianes. Al video de sota pot escoltar-se com sona aquesta llengua situada als límits d'Europa.