Chan Ajau (maia del Yucatan)

Edició de Tintenfass en maia yucatec
(núm 273)

Les llengües maia són un grup de llengües ameríndies parlades principalment a Guatemala, al sud de Mèxic, Belize i a la península del Yucatan. Aproximadament hi ha uns 6 milions de persones que parlen, a l'actualitat, alguna llengua maia. A dia d'avui, el maia amb més parlants és el k'iche' que compta amb més de 2 milions de parlants a Guatemala. El maia yucatec, propi del Yucatan, és la llengua que compta amb un territori lingüístic més ampli i és la tercera amb més parlants ja que en té uns 760.000.

A Mèxic aquesta llengua té l'estatus de llengua nacional, de la mateixa manera que la resta de llengües indígenes del país. És usada en diversos programes radiofònics i televisius i, com a curiositat, la pel·lícula de Mel Gibson Apocalypto, fou rodada íntegrament en maia yucatec. 

El maia està regulat per l'Académia de la Lengua Maya, amb seu a Mérida, Yucatan. La funció d'aquesta acadèmia és la de regular totes les llengües maies de forma semblant i no de centrar-se exclusivament en una o altra llengües maies. 

De llengües maia, entre les vives i les extingides, actualment se'n compten una trentena escassa. Totes elles deriven del que els lingüístes anomenen protomaia i en la cronologia de la història toca ubicar l'aparició d'aquesta llengua, probablement amb algun origen asiàtic, a la meitat del tercer mil·leni abans de Crist, allà cap a l'any 2.600 aC. La primera separació important d'aquest idioma en diverses llengües apareix més de mil anys més tard, al tombant entre el segon i el primer mil·leni aC. És en aquest moment en el qual el maia yucatec comença a fer ja les seves primeres passes com a llengua per se, diferenciada de les seves germanes.