Der glee Prins (alemany de Pensilvània)

Alemany de Pensilvània (EUA)
(núm 263)

Fer der Léon Werth 
Ich muss die Kinner froge fer mich fergewwe fer des Buch dedikeete zu ebber Uffgwaxenes. Ich hab en ernschtlichi Ausredd: der do Uffgwaxener is der bescht Freind as ich hab ennichwu. Ich hab noch en Ausredd: der do Uffgwaxener kann alles verschteche, iewen Bicher as gmeent sin fer Kinner. Ich hab en driddi Ausredd: er wihnt in France, wu er hungerich un kalt is. Er braucht getreescht sei. Wann all die do Ausredde net auslange, dann will ich des Buch dedikeete zu's Kind as der do Uffgwaxener mol gwest waar. Alli Uffgwaxeni hen mol ausgschtaert as Kinner. (Awwer s'sin gans wennisch vun sie as noch ebbes meinde duhn devun.) So zell ich mei Dedikeeschen verbessere wie des: 
Fer der Léon Werth, wu er mol en glenner Bu gwest waar

Ço és l'alemany parlat per les comunitats amish a Amèrica del Nord, l'alemany de Pensilvània. Es tracta d'un dialecte de l'alt alemany que arribà al nou Continent amb els emigrants alemanys que acabaren creant la branca amish del protestantisme anabaptista fa ja més de 300 anys. A part d'aquesta comunitat, hi ha una porció de mennonites, que és una altra branca anabaptista, que parlen també aquest mateix alemany, tot i que per regla general els mennonites que conserven la llengua mare acostumen a parlar un altre dialecte alemany (Dee tjliena Prinz).

La variant tudesca més propera a aquest dialecte és l'alemany del Palatinat (De kläne Prinz). Actualment l'alemany de Pensilvània és parlat per més de 300.000 persones establertes per més de 30 estats nord-americans i al Canadà. 

El mapa que hi ha a continuació marca els comtats nord-americans amb presència d'amish que parlin alemany de Pensilvània. De color blau els comtats amb un major percentatge de parlants, en vermell els comtats amb major nombre de parlants.