नैनो राजकंवर "Naino Rajkanwar" (rajasthaní)

Edició en rajasthaní que em feu arribar en Pere Navarro
Gràcies!
(núm 271) 

Fragment del primer capítol en rajasthaní
El rajasthaní és la llengua indoària pròpia del Rajasthan. Fa servir l'alfabet devanagari i és parlat per més de 50 milions de persones. 

Sovint aquesta llengua ha estat considerada com un bloc dialectal de l'idioma hindi. De fet, la intercomprensió entre aquests dos idiomes és molt elevada. Considerar que, juntament amb l'urdú, conformen una mateixa macrollengua no és res desassenyat. 

Tot i així, deixant a una banda la consideració de llengua/dialecte del rajasthaní, la realitat social d'aquesta parla no és gens menys digna de menció. S'ensenya als col·legis, com a matèria optativa, des de 1973 i hi ha moltes agrupacions culturals que reclamen al govern del Rajasthan que faci un ús major del rajasthaní. 

Cal tenir present que, tot i ser oficial al Rajasthan, no existeix cap gramàtica específica per al rajasthaní, fet que en dificulta molt la seva possible difussió. Actualment sembla ser que s'està treballant en l'elaboració d'un diccionari descriptiu de la llengua. 

El rajasthaní és una llengua indoeuropea (totes les indoàries són indoeuropees). A mode d'exemple, a continuació hi ha transcrits els números de l'1 al 10:

  1 ek; 2 dui; 3 tin; 4 txuar; 5 pantx; 
  6 txha; 7 sat; 8 ath; 9 new; 10 des

Sense gaire complicació és fàcil trobar semblances entre aquests números i les solucions donades per altres llengües indoeuropees: ..., dui (albanès); tri (eslau); four (anglès); penta (grec); shest (rus); set (català); acht (alemany), nou (català), dètz (occità).