De kleine Prins (baix-alemany de Drèents, Països Baixos)

Reedició en baix-alemany de Drèents
(núm 276)

Veur Léon Werth
Ik hoop dat de kinder mij vergeven dat ik dit boouk opdraog an een grote. Ik heb daor een goeie reden veur. Die grote is de beste vrund die ik heb op de wereld. Ik heb nog een aander reden. Dizze grote begrip alles, zölfs kinderboouken. En een daarde reden: dizze grote holdt toou in Frankriek, hij hef't daor kold en hij hef honger. Hij hef echt verlet van troost. En as dat nog niet genog is, wil ik dit boouk best opdraogen an 't jonkie dat dizze grote kerel een maol west hef. Aal groten hebben eerder jinder west. (Mor der binnen mor een stuk of wat die 't nog weeiten). Daorom verbeter ik mien opdracht:
Veur Léon Werth, doe e een klein jonkie was.


L'alemany de Drèents és una variant del baix-alemany parlada a la regió de Drèents, als Països Baixos, entre Frísia i la frontera amb Alemanya i és parlat per al voltant de la meitat de la població de la regió, cosa que ens porta a parlar d'uns 240.000 parlants. 

El baix-alemany, a vegades considerat llengua i a vegades dialecte, és la parla del nord d'Alemanya i es divideix en dos grans blocs: l'oriental i l'occidental essent aquest segon al qual pertanyen la majoria de parlants de baix-alemany. El baix-alemany occidental es parla també a una part dels Països Baixos d'on en destaca la parla de Drèents. 

Hi ha més versions de El petit príncep en baix-alemany. De lütte Prinz  és l'edició principal i més coneguda i ha estat traduït a un pretès baix-alemany estàndard basat en el baix-alemany occidental. A part d'aquest llibre, la mateixa editorial que ha publitat l'edició de Drèents publicà també una edició en alemany mennonita (De tjliena Prinz) parlat als EUA i al Canadà, i és una de les últimes traces vives del baix-alemany oriental parlat a Polònia abans de les dues Grans Guerres.

El baix alemany és cooficial en algunes zones puntuals d'Alemanya i ho és també als Països Baixos des de l'any 1998, realitat que afecta notablement i de forma molt positiva a la precària subsistència d'aquestes parles fortament minoritzades.