Изи принц "Izi prints" (marí)

Exemplar en mari aconseguit de retruc i casualitat
gràcies a l'amic eslovè S.B.
(núm 296)

ISBN: 9785878984140
Any de publicació: 2008
Editorial: Sarta knigä lykmas
Imprès a: Ioixkar-Olà


El marí és una llengua russa d'origen uralià que es parla a la república de Mari El, a la plana central de la Rússia europea i propera a les repúbliques de Txuvàsia i de Tatària. El mari antigament va ser conegut també amb el nom de txeremís i compta avui en dia amb més de 600.000 parlants a la regió homònima i als seus voltants.

Molts maris viuen en àrees rurals i només un 25% d'ells viu a les ciutats. A la capital de Marí El, Ioixkar-Olà, els maris són un 23%. A finals dels 1980 (cens de 1989) els maris eren 670,868, dels quals 80% (542,160) tenien el mari com a primera llengua i el 18,8% no la parlaven. A Marí El, l'11,6% afirmen que el mari no és la seva primer llengua. Un informe de l'Institut de Recerca Mari afirma que més del 3/4 dels maris considera la seva llengua com el tret més important de la seva identitat, seguit per la cultura tradicional (61%) i el comú passat històric (22%), religió (16%), caràcter i mentalitat (15%) i aparença (11%). L'assimilació cultural vers el rus s'ha accentuat durant el període comunista: el cens del 1926 indicà que el 99% dels mari consideraven el mari com a primera llengua, mentre que el del 1989 ha baixat al 81%. En els darrers anys s'ha mostrat algunes evidències qualitatives per a revertir la tendència.

Durant l'imperi Rus no hi hagué cap suport a la llengua mari, i no hi hagué cap mena d'educació en aquesta llengua llevat alguns texts eclesiàstics de l'Església Ortodoxa Russa. Després de la Revolució russa, es produí un període de suport a les cultures minoritàries de l'URSS, però quan Stalin assolí el poder absolut retornà la russificació. Mentre que el desenvolupament de la llengua literària mari continuava,,l'edudació en mari només era possible a les escoles d'educació elemental durant el període soviètic, però es reservà a les escoles dels poblets el 1970–1980s. El període de glàsnost i perestroika el 1990s donà oportunitat de renaixement dels esforços per a expandir l'ús de la llengua mari en educació i a l'esfera pública. La nova constitució de Mari El reconeixia la llengua mari com a oficial a la república, juntament amb el rus. Actualment, la llengua i cultura mari són ensenyades a 226 escoles. Al Departament d'Història i Filologia de la Universitat Estatal Mari i a l'escola de mestres de Krupskaia (Ioixkar-Ola), més de la meitat de les classes s'ofereixen en mari. [Viquipèdia]